Monday, February 21, 2011

MISI dan VISI

MISI
Menyediakan perkhidmatan sebagai pembekal dan penyampai maklumat bagi melahirkan pelajar yang gemar membaca dan mampu meningkatkan prestasi akademik

VISI
Menjadi gedung ilmu yang berinformasi dan mampu menjadi wahana kepada semua warga Sekolah Menengah Kebangsaan Penanti.

PIAGAM PELANGGAN PSS
1. Membantu menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang
diperlukan
2. Menyediakan kemudahan pinjaman bahan kepada semua pelajar dan guru
3. Menyediakan maklumat relevan dan terkini kepada warga sekolah.
4. Sentiasa melengkap dan meMemberi khidmat ,layanan mesra, bersopan dan
sentiasa peka kepada masalah pengguna, mengemaskini bahan-bahan bantu
belajar dan mengajar.
5. Memberi khidmat ,layanan mesra, bersopan dan sentiasa peka kepada
masalah pengguna

MATLAMAT PSS
1. Menggalakkan penggunaan pelbagai media terutamanya berasaskan teknologi
IT didalam merekabentuk bahan P&P dalam proses pelaksanaan P&P.
2. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran
3. Mengadakan kemudahan dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan pelajar
yang berbeza.
4. Menggalakkan tabiat belajar kendiri dan belajar secara inkuiri.

No comments:

Post a Comment